ACTIVITEITEN
TROEVEN & VISIE
WIE ZIJN WE
NIEUWS & LINKEN
CONTACTEER ONS


Logisol Pro ondersteunt ondernemingen
op weg naar excellentie en kostenoptimalisatie.

ONZE ACTIVITEITEN

Logisol Pro ondersteunt ondernemingen op weg naar deze excellentie en kostenoptimalisatie. Ter ondersteuning van haar expertise, verworven via diverse nationale en internationale projecten, maakt Logisol Pro gebruikt van de erkende methodes en hulpmiddelen, zoals de:

• strategie assessment om ondernemings-doelstellingen in operationele doelstellingen om te zetten
• distributie-, transport- en warehousing (quickscan)
• voorraad-optimalisatie: over itemclassificatie tot bepaling van voorspellingstechniek tot analyse en bepalen van voorraadparameters
• outsourcing methode en -contract en SLA- templates

Wij kunnen dit op twee manieren aanpakken:

• Studie/Consulting opdracht met aandacht voor strategie, ASIS analyse, TOBE scenario’s, concept en analyse en uiteindelijke implementatieplan. Aandacht ligt hierbij op flow- en proces onderzoek aangevuld met onderbouwde kwantitatieve analyses. Resultaat is een nieuw uitgetekende werking en een pad om er te geraken. Deze aanpak laat toe om meteen grote stappen te zetten richting de gewenste excellering, maar betekent ook meestal investeren in infrastructuur of samenwerking met partners. Wij kunnen hierbij ook de implementatie ondersteunen als project- of interim manager.

• Continu verbeteren: op basis van een quickscan of assessment worden opportuniteiten tot verbetering van de werking in de bestaande omgeving gezocht, gevonden en geïmplementeerd. Deze methode wordt ondersteund door gerichte data-analyse en benchmarking om de haalbaarheid en wenselijkheid van de veranderingen te ondersteunen. Vaak wordt hierbij de basis gelegd voor het implementeren van Kaisen.

Onze klanten weten ons te appreciëren voor onze resultaatgerichte concepten en snel implementeerbare adviezen, en dit voor diverse operationeel logistieke en supply/demand chain management onderwerpen:

• Optimalisatie, inrichting en aansturing van magazijnen en distributiecentra, inclusief procesoptimalisatie, WMS-concept en -selectie, benchmarking, prestatie modellen en begeleiding
bij de inrichting en opstart.
•Optimalisatie en aansturing van transport- en distributie netwerken, inclusief Distributie Centrum lokalisatie, procesoptimalisatie, automatisering en benchmarking.
• Optimalisatie van vraagvoorspelling en voorraadparameters.
• Leveranciers samenwerking en service level agreements.

EXPERTISE EN METHODE

Magazijn Quickscan: ontdek onmiddellijk het optimalisatie potentieel en implementeer snel de resultaten.

Transport Quickscan: ontdek onmiddellijk of uw transportkosten marktconform zijn en uw opdrachten geoptimaliseerd richting transporteur verzonden worden.

Voorraad optimalisatie: Forecasting en Demand management, bepalen van de stock politiek en het optimaliseren van de voorraad parameters om service verbeteringen en kapitaalkost verminderen te realiseren. Ondersteund met eigen tools.

Distributie netwerk ontwerp: methode voor haalbaarheidsstudies & benchmark, optimalisatie van het type en aantal knooppunten in het netwerk en optimalisatie van distributie service en kost.

Gebouw ontwerp/optimalisatie :
• Layout studies in magazijn en productie
• Materiaal stroom optimalisaties, “ont-bottlenecken” van een flow
• Optimalisatie en keuze opslag- en behandelings systemen
• Automatisering studies, inclusief haalbaarheid

Logistieke IT:
• Definitie werkingsconcept en vertaling naar IT concept
• Benchmark
• Selectie van logistiek pakket, meestal WMS of TMS
• Performance meting
• Project Management bij implementatie

Proces optimalisatie:
• Proces mapping en ontwerp
• Tijd gebaseerde proces capaciteit planning
• VAL, Voorraadcontrole Transport :
• simulaties & benchmarking (kost en service) • SLA’s en contracten, inclusief opvolging
• Modus en/of netwerk type selectie
• Selectie transporteurs en totale kost optimalisatie
• Pooling/horizontale samenwerking

Warehousing/Distributie centrum:
• Opzetten en optimaliseren van magazijnwerking, met al haar componenten (flow, proces, systeem, technologie, organisatie en aansturing en prestatiemeting)
• Selectie en afweging autoID techniek: barcode, RFID, spraak of visuele herkenning
• Tijdsmetingen en activiteiten/kosten modellen
• Automatisering alternatieven en rendementsstudies
• Uitbesteden of zelf doen
• Locatie studies • Picking en verpakking studies
• Opzetten en implementeren van continu verbeteren
• Prestatiemeting en rapportering
• Klanten klachten analyse en correctieve acties

© Logisol Pro N.V Wautersdreef 22 B-9090 Melle